آری از پشت کوه آمده ام..

چه می دانستم این ور کوه باید برای ثروت، حرام خورد؟!

برای عشق خیانت کرد

برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد

برای به عرش رسیدن دیگری را به فرش کشاند

وقتی هم با تمام سادگی دلیلش را می پرسم....

 می گویند: از پشت کوه آمده!

ترجیح می دهم به پشت کوه برگردم و 

تنها دغدغه ام سالم برگرداندن

گوسفندان از دست گرگ ها باشد،

 تا اینکه این ور کوه باشم و گرگ!

Wed 31 Jul 2013 0 AM |- منا -|ایـن بـی تــفـاوتـیـهـا
...


این بـی خَبَـریـهـا ...


گاهی دیدار از سَـر اِجـبـار ...


نَـبـودَنـهـا ...  نَدیدَنـهـا ...


یـعـنی بُـــرو !!!باشه میرم و دِگه مزاحِمتـــــ  نِمـــ  ...

Wed 19 Jun 2013 8 PM |- منا -|


حكـــم اعـــدام بود...

اعــــدامی لــحظـه ای مـــكـث كرد و بـــوسـه ای بر طـنـــاب دار زد

دادســـتان گفت:
صــبــر كنید، آقــای زنـــدانـــی این چـــــه كـــاریـست ...؟!؟!؟؟

زنـــدانـی خـــنده ای كــرد و گفت:
طــنـاب نــمیـزاره زمــیـن بـیفتـم ،
ولی آدم ها بدجوری زمینم زدن

Mon 17 Jun 2013 8 PM |- منا -|اگر خداوند یک آرزوی انسان را برآورده میکرد...

من بیگمان..

.دوباره دیدن تو را آرزو میکردم...

و تو نیز هرگز ندیدن من را...

آنگاه نمیدانم...

براستی خداوند کدامیک را میپذیرفت؟؟؟؟؟؟؟؟

آیکن های❤✖قلبی 
خسته از تپیدن❤✖ 
Thu 13 Jun 2013 1 PM |- منا -|امروز معلم عشق گفت:
دوخط موازي هرگز به هم نميرسند مگراينكه يكي از انها بشكند.
من گفتم:من شكستم پس چرا به او نرسيدم؟
لبخند تلخي زد وگفت:شايد او براي ديگري شكسته است..!!


Naghmehsara.ir (45)

Wed 12 Jun 2013 4 PM |- منا -|مواظب باش مواظب

حرف هایت

طعنـہ هایت

رفتار هایت ...

بترس از روزے ڪـہ لمس בستهایم ...فقط از روے سنگ قبرم ممڪـטּ باشـב ... !

آیکن های❤✖قلبی 
خسته از تپیدن❤✖


Mon 10 Jun 2013 7 PM |- منا -|


Mon 10 Jun 2013 7 PM |- منا -|


خــــ ـ ــבایاغـــــم خـــورבه ام به مقــــבارٍ ڪافــــے ،

ممـــــــنوטּ !

میــــل نــــدارم בیگــــرمـــــــے شــــوב ؛

یــــک استــــڪان مـــــرگ بـــــرایم بریـــــــزے ؟


آیکن های❤✖قلبی خسته از تپیدن❤✖

Mon 10 Jun 2013 7 PM |- منا -|


حیـــــف!!!هـر بـار مـــﮯـخواهـم بـه سمـــتت بیـــایم،یـادم مــﮯـفتد کـــه "دلتنگــــــﮯ"
بهـــانه ی خـــوبــﮯ بــرای تکـــرار یــک اشتبـــاه نـــﮯـست...
Sun 9 Jun 2013 8 PM |- منا -|


امروز را مهمان من باش...

به یک فنجان قهوه ی تلخ!

وقتش رسیده طعم دنیایت را بدانی...!!!

فنجان قهوه تلخ سیاه coffe cup

 

Sat 8 Jun 2013 8 PM |- منا -|


خیلی درگیر روزمرگی زندگی شدم


امروز عمیق تر به زندگی فکر کردم

زندگی فقط به اندازه نگاه کردن به این عکس طول میکشه

Sat 8 Jun 2013 8 PM |- منا -|


ϰ-†нêmê§